Máy hiển thị sóng Tektronix MSO2014B

Máy hiển thị sóng Tektronix MSO2014B

Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng số MSO2014B

đại lý MSO2014B | nhà phân phối MSO2014B | máy hiện sóng số Tektronix MSO2014B | tài liệu MSO2014B

Vertical System Analog Channels

Characteristic Tektronix MSO2012

Tektronix DPO2012

Tektronix MSO2014

Tektronix DPO2014

Tektronix MSO2024

Tektronix DPO2024

Input Channels 2 4 4
Analog Bandwidth (-3 dB)*1 100 MHz 100 MHz 200 MHz
Calculated Rise Time 3.5 ns 3.5 ns 2.1 ns
Hardware Bandwidth Limits 20 MHz
Input Coupling AC, DC, GND
Input Impedance 1 MΩ ±2%, 11.5 pF ±2 pF
Input Sensitivity Range 2 mV/div to 5 V/div
Vertical Resolution 8 bits
Maximum Input Voltage, 1 MΩ 300 VRMS with peaks ≤ ±450 V
DC Gain Accuracy (with offset set to 0 V) ±3% for 10 mV/div to 5 V/div

±4% for 2 mV/div to 5 mV/div

Channel-to-Channel Isolation

(Any Two Channels at Equal Vertical Scale)

≥100:1 at ≤100 MHz 100:1 at ≤200 MHz

Bandwidth is 20 MHz at 2 mV/div, all models.

đại lý Tektronix MSO2014B | nhà phân phối Tektronix MSO2014B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *